Palvelumme

Palvelemme niin yksityis- kuin yritysasiakkaita

Painopistealueitamme yksityisasiakkaita palvellessa ovat:

- Perheoikeudelliset asiat
- Rikosasiat
- Sopimukset
- Sotilaskurinpitoasiat ja sotilasrikokset
LUE LISÄÄ

Painopistealueitamme yritysasiakkaita palvellessa ovat:

- Riitojen ratkaiseminen – oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt, sovittelut ja sovintoneuvottelut
- Julkiset hankinnat
- Kriisitilanteet
- Sopimusasiat
- Yhtiöoikeudelliset asiat
LUE LISÄÄ