Palvelut yrityksille

Riitojen ratkaiseminen – oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt, sovittelut ja sovintoneuvottelut

Jättikö yhteistyökumppani maksamatta? Oleskeliko tiloissasi haamuvuokralainen? Oliko toimitetussa palvelussa virhe? Elinkeinotoiminnassa voi tulla monenlaista riitaa. Vaikka menestys on usein kiinni yhteistyötaidoista, jo vastakkaiset intressit tai yllättävät tapahtumat voivat synnyttää riitaisuuden. Usein kaikille paras ratkaisu löytyy neuvotteluteitse, joskus omia oikeuksiaan on kuitenkin pakko puolustaa. Avustamme sinua selviämään riidasta, turvaamaan oikeutesi ja keskittymään olennaiseen – omaan liiketoimintaasi.

Julkiset hankinnat

Ei ole samantekevää keneltä valtio, kunnat tai muut julkisyhteisöt ostavat tavaraa ja palveluja. Reilu peli ja yhteiskunnan etu edellyttää, että julkisen sektorin toimittajat valitaan avoimen, markkinataloudellisesti perustellun ja läpinäkyvän prosessin kautta. Tätä prosessia ohjaa ja säätelee hankintalainsäädäntö. Lähtökohtaisesti julkisyhteisöjen tulee kilpailuttaa kaikki merkittävät hankintansa. Se on uusille toimijoille tie markkinoille ja vanhoille toimijoille kimmoke ylläpitää ja parantaa tuotteidensa laatua. Kilpailutus parantaa laatua ja alentaa hankintahintoja. Toimivan kilpailutuksen avulla yhteisillä varoilla saadaan parempaa ja enemmän.

Aina hankintalainsäädännön ihanteet eivät toteudu. Säädökset ovat monimutkaisia ja niiden hallinta hankintayksiköissä on puutteellista. Joskus puuttuu menettelyllistä osaamista. Joskus kiire laskee läpi huonon tarjouksen. Joskus halutaan suosia tuttua ja/tai oman alueen toimittajaa. Joskus hankintoja kilpailuttavien virkamiesten omat näkemykset nousevat liian keskeisiksi – objektiivinen arviointi on vaikeaa.

Avustamme asiakkaitamme hankintalainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä aina tarjouksen suunnittelusta hankintapäätöksen oikeudelliseen arviointiin ja valituksen tekemiseen. Jos menettely ei tuntunut reilulta ja läpinäkyvältä, älä jää katkeroitumaan. Autamme sinua hankkimaan selvityksen kilpailijoiden tarjouksista, käytetyistä vertailuperusteista ja hankintasopimuksesta. Saat perustellun oikeudellisen arvion menettelyn lainmukaisuudesta ja valitusmahdollisuuksista.

Kriisitilanteet

Romahtiko maneesin katto? Viekö mainekriisi asiakkaat? Teitkö arviointivirheen? Toimiko joku epärehellisesti? Tai oliko vain huonoa tuuria? Yritystoiminta voi kriisiytyä monista ennalta-arvaamattomista syistä. Tuotantorakennus voi palaa tai romahtaa. Aukko tietoturvassa voi viedä toimiluvan. Tuotteiden kysyntä saattaa tyssätä kansainvälisen politiikan seurauksena asetettuihin sanktioihin. Pandemia saattaa pysäyttää yhteiskunnan. Yhteistä kaikille vakaville kriiseille on, että pitkään jatkuessaan ne johtavat myös taloudelliseen kriisiin. Toiminnan kriisiytyessä myös johdon vastuu yhtiön asioista korostuu. Silti kriisin ei tarvitse olla loppu. Avustamme ja neuvomme kriisin käsittelyssä, toiminnan sopeuttamisessa, saneerauksessa tai alasajossa. Älä jää kriisin kanssa yksin.

Sopimusasiat

Kaikki elinkeinotoiminta perustuu sopimuksille. Tavarat ja palvelut myydään ja hankitaan sopimuksin. Kasvuyhtiön toiminta järjestellään rahoitus- ja osakassopimuksin. Tulevat hankkeet valmistellaan aie- ja esisopimuksin. Oma asema ja oikeudet suojataan sopimuksin. 

Sopimuksen solmiminen on useimmissa tapauksissa muotovapaata. Sopimus syntyy, kun osapuolilla on asiasta yhtenevä tahto. Joissakin tilanteissa tarkkojen muotovaatimusten noudattaminen on kuitenkin jopa sopimuksen pätevyyden edellytys. Kaikissa tilanteissa dokumentointi ja sopimuksen ehtojen selkeyttäminen on osapuolten etu. Taitavalla sopimustoiminnalla yritys voi torjua merkittävän osan liiketoimintaan liittyvistä riskeistä. 

Yhtiöoikeudelliset asiat

Osakeyhtiössä toimiminen on sidottu muotomääräyksiin. Toimimalla oikein, yhtiön johto ja osakkaat turvaavat oman selustansa. Toisaalta yritystoiminta edellyttää ajan saatossa monenlaisia uudelleen järjestelyjä. Neuvomme ja avustamme yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä, erityisesti osakeyhtiöihin liittyvissä riitaisuuksissa, osakkeiden lunastuksissa ja vähemmistöosakkaiden suojamenettelyissä.